استاد اسماعیل آشتیانیاسماعیل آشتیانی متخلص به شعله از نقاشان ایرانی در سال ۱۲۷۱ خورشیدی در تهران به دنیا آمد. علوم ابتدایی را در مدرسه اسلام و متوسطه را در دارالفنون به اتمام رسانیده و نزد مصور الممالک میرمنصور و میرزاحاج آقا نقاش باشی و محروم شیخ المشایخ، نقاشی آموخت.
او بسیار به نقاشی علاقه داشت و در آغاز با استفاده از تصاویر شاهنامه فردوسی نقاشی های تقلیدی می کشید، اما این کار او را راضی نمی کرد. به همین دلیل به مدرسه ی صنایع مستظرفه ی کمال الملک رفت و دوره پنج ساله را در سه سال گذراند و شاگرد اول شد. کمال الملک که استعداد و سرعت پیشرفت او را دید ابتدا او را به عنوان معلم مدرسه و یکسال بعد به معاونت خود برگزید و در سال 1311خورشیدی که کمال الملک از کار کنار رفت، آشتیانی به عنوان مدیر مدرسه مشغول به کار شد.
آشتیانی در زمان وزارت فرهنگ علی اصغر حکمت، مدتی در دانشسرای عالی به تدریس نقاشی و قواعد مناظر و مرایا (معادل فارسی پرسپکتیو: قواعد دوری و نزدیکی اشیا) مشغول بود. و از تابلوهای معروف آشتیانی، قهوه‌خانه‌ها و دیگری حافظ است، که اکنون در موزه شیراز نگهداری می شود. اسماعیل آشتیانی در شاعری نیز توانا بود و تخلص شعله را برای خود برگزید. وی در سال ۱۳۴۹ خورشیدی در تهران درگذشت.