میرزا رضا کلهُر

میرزا رضا کلهر در سال 1245 در منطقه ی کلهر در کرمانشاه به دنیا آمد. میرزا رضا و خانواده اش عشایر بودند و زندگی کوچ نشینی داشتند برای همین او مثل بقیه کودکان عشایر در دوره ی کودکی ابتدا به یادگیری سوارکاری و تیراندازی پرداخت.
بعدها کم کم متوجه شد که علاقه ی خاصی به خوشنویسی دارد. میرزا رضا نزد تمام استادهای خط ایل خودشان خط یاد گرفت. وقتی دید که دیگر همه ی فنون خطاطی استادهای ایل خودشان را یاد گرفته تصمیم گرفت به تهران برود. او به تهران رفت و نزد استاد میرزا محمد خوانساری بقیه ی فنون خطاطی را آموخت. علاقه میرزا رضا کلهر به خط آنقدر زیاد بود که روزی شنید روی سردر یکی از حمام های قزوین، چند خطی با خط خوش استاد میرعماد وجود دارد. او برای دیدن خط استاد میر عماد راهی قزوین شد. یادت باشد که سفر در آن روزها مثل امروز راحت نبود. و مشکل های فراوان و سختی های زیادی داشته است. اما میرزا رضا آنقدر به خطاطی علاقمند بود که با وجود این سختی ها به قزوین رفت و یک ماه در قزوین بود در این یک ماه هر روز می رفت و چند ساعت به سر در حمام نگاه می کرد و روی دفتر خودش از روی آن خط می نوشت.
سرانجام این خطاط بزرگ ایران در روز جمعه 25 محرم سال 1310 هجری قمری به خاطر بیماری وبا که در آن سال در تهران زیاد شده بود از دنیا رفت.