نقاشی با چنگال

یک نقاشی زیبا با ابزاری متفاوت
برای کشیدن نقاشی خلاقیت داشته باشید و سعی کنید با ابزار جدیدی این کار را انجام دهید. مثلاً قرار نیست همیشه با مداد و قلمو نقاشی کنید از انگشتان دست و پا، پاکن، یخ و حتی چنگال استفاده کنید. این بار یک طرح ساده را با چنگال تمرین کنید و در دفعات بعد منتظر طرح های جدید و زیبایی باشید.
چند رنگ را به دلخواه انتخاب کنید، سر چنگال را در رنگ بزنید و روی کاغذ چاپ کنید. شما الان چند گل رنگارنگ دارید. برای ساقه گل از قلمو و یا انگشت استفاده کنید. می توانید با کمک چنگال چمن های سبز و زیبا هم بکشید.خوب! نظرتان چیست...