رنگ‏های سرد و گرم
بعضی از رنگ ها گرم هستند. یعنی زمانی که شما آن رنگ ها را می بینید گرمی را احساس می کنید. مثل رنگ آتش که ما آن را اگر قرمز یا زرد یا نارنجی کنیم گرمای آتش را حس می کنیم. ولی اگر آن را آبی کنیم، آتش ما به نظر گرمائی ندارد وسرد به نظر می رسد.


بعضی رنگ ها سرد هستند برای مثال ما برای رنگ کردن آب یا آسمان از رنگ آبی استفاده می کنیم .