نقاش کوچولوها!

بدوید یک کاغذ و مداد بیارید می خوام چند تا نکته ی نقاشی رو بهتون بگم:
1- مدادتون رو یکبار روی کاغذ بذارید و بردارید به اثری که روی کاغذ بجا مونده نقطه می گویند اگر همین کار رو با ماژیک یا گچ یا خودکار انجام بدید اندازه ی اون با اندازه ی نقطه ایی که با مداد روی کاغذ گذاشتید فرق می کند.
2- حالا دو نقطه روی کاغذ بذارید و این دو نقطه رو به هم وصل کنید به مسیری که بین دو نقطه کشیدید یک خط می گویند. خط در نقاشی خیلی مهم است و شما اگر می خواهید نقاش خوبی بشید حتماً باید یاد بگیرید خط ها را خوب و با دقت بکشید. ما چند نوع خط داریم که هر کدام برای مشکل خاصی استفاده می شود.
مثلاً برای کشیدن پنجره به چند خط صاف نیاز داریم. اگر بخواهیم رعد و برق بکشیم چند خط شکسته نیاز داریم و برای کشیدن یک توپ از خط های منحنی استفاده می کنیم حالا خوب به چیزهای اطراف نگاه کنید اگر بخواهید آنها را نقاشی کنید از کدام خط استفاده می کنید.


منتظر بقیه نکته های نقاشی باشید . . .