نقاش کوچولوها! (2)

چطور نگاه کنیم؟

وقتی می خواهیم یک طرح را نقاشی کنید حتما باید به جاهایی از کاغذ که سفید می ماند هم توجه کنید. اول با خط های ساده فضای اطراف طرح را مشخص کنید این کار باعث می شود که نقاشی شما اندازه ی مناسبی داشته باشد و خیلی بزرگ یا خیلی کوچک نشود و در جای مناسبی روی کاغذ کشیده شود مثلاً خیلی کنار کاغذ یا خیلی بالا نباشد.
بعد باید مشغول کشیدن طرح مورد نظر بشوید. نگاه کنید چیزی که می خواهید نقاشی کنید چه شکل هندسی دارد. ما اشکال هندسی مختلفی داریم: مربع، مثلث، مستطیل، دایره، بیضی، مکعب، استوانه و ... پس اول به جزئیات توجه نکنید طرح کلی از شکل هندسی چیزی که می خواهید نقاشی کنید را بکشید مثلا اگر می خواهید یک لیوان بکشید اول باید یک استوانه نقاشی کنید.


شروع کنید! طرح اولیه را بکشید و منتظر بقیه نکته های نقاشی باشید . . .