نقاش کوچولوها! (4)

یک نقاشی با پاک کن!

ما همیشه با مداد نقاشی می کشیدیم موافقید این بار با پاک کن نقاشی کنیم. پس یک مداد طراحی بردارید و صفحه ی کاغذتون رو کاملاً خاکستری کنید حالا پاک کن را بردارید و هر طرحی که می خواهید گل، پرنده، خانه و ... را با پاک کن روی صفحه ی خاکستری بکشید. حالا یک نقاشی با پاک کن داریم فقط خواستان باشد پاک کن باید تمیز باشد تا نقاشی شما قشنگ بشود.
موفق باشید.