توپ فوتبال

سلام بچه ها!
زودِ زود قلم وکاغذ را آماده کنید و مرحله به مرحله با من پیش بیاید. می خواهیم با هم یه توپ فوتبال بکشیم.

در مرحله اول شما باید یک دایره بکشید. بعد مرکز دایره تون رو پیدا کنید و یک خط افقی و عمودی رسم کنید. طوری که خط ها در مرکز دایره همدیگه رو قطع کنند.خوب تا اینجا که کار سختی نبود؟ ! الان یک پنج ضلعی دقیقاً روی نقطه مرکز بکشید.


مانند تصویر در قسمت های دیگر توپ پنج ضلعی بکشید.


حالا نوبت آن است که خط عمودی و افقی را که در مرحله دوم کشیده بودید پاک کنید.


و پس از آن برای کروی شدن توپ ضلع های هر پنج ضلعی را به ضلع پنج ضلعی مقابل خود وصل کنید، مانند نمونه.


پس از آن پنج ضلعی ها را سیاه و بقیه را سفید رنگ کنید.


دیدید چقدر ساده با یک دایره توانستیم توپ فوتبال بکشیم.