توت فرنگی
بچه ها سلام!
زود کاغذ و مداد رنگی هاتون رو بیارید تا با هم یک توت فرنگی قشنگ بکشیم. برای کشیدن توت فرنگی :

1- اول یک بیضی می کشیم.2- بعد از آن خط هایی مثل گلدان زیر بیضی می کشیم.


3-با چند تا خط جای برگ توت رو می کشیم.


4- حالا خط های اضافی را پاک و حالت توت فرنگی رو کامل می کنیم.


5- و خط های برگ رو دور گیری می کنیم و مثل شکل زیر می کشیم.


6-حالا دونه های روی توت فرنگی رو می کشیم.


7- بعد از آن با خط هایی دونه ها رو قسمت می کنیم تا سایه روشن بدیم.


8-توت فرنگی و برگ ها رو هم با خط هایی جدا می کنیم تا از دو رنگ استفاده کنیم و سایه روشن بشه (خط های قرمز به نقاشی اضافه شده اند تا سایه روشن ها را مشخص کنند.)


اینم توت فرنگی ما بعد از رنگ آمیزی