چه چیزهایی ممکن است باعث بیماری شود؟

1) محل زندگی
محیط زیست بر روی سلامتی اثر دارد . بعنوان مثال دود وسایل نقلیه وکارخانه ها باعث الودگی هوا می شود که می تواند مردم را بیمار کند .

2) حوادث
ممکن است برخی حوادث سلامتی شما را به خطر اندازد گاهی این حوادث حتی در خانه هم اتفاق می افتند مثلا چیزهای داغ موجب سوختگی می شوند . پس همیشه مراقب غذاهای داغ باشید .

3) هیجان
احساس درونی شما در شادابی تان موثر است وقتی نگران هستید احساس دل بهم خوردگی و بیماری می کنید .
اولین روزی که می خواستید به مدرسه بروید طوری نگران بودید که احساس بیماری می کردید .

4) بیماریهای ارثی
بعضی از بیماریها از طریق پدر و مادر به فرزندان منتقل می شوند به این بیماریها، بیماریهای ارثی می گویند .
تحقیقات نشان داده است که اگر پدر یا مادر خانواده به بیماری آسم[1] مبتلا باشد احتمال بیشتری وجود دارد که فرزندان خانواده هم آسم داشته باشند.
[1]آسم : آسم گونه ای بیماری است که نفس کشیدن را مختل می کند .

5) حساسیتها
چیزهایی مثل گرده گلها موی بدن حیوانات وبرخی مواد غذایی می توانند بدن بعضی افراد را به واکنش هایی مثل خارش وسوزش وادارند . به این واکنش ها حساسیت گویند .حساسیت به توت فرنگی باعث کهیرزدن می شود .