19
   دفترچه ایمیل ها جدید  
18
   چگونه ایمیلی را از حالت Spam خارج کنیم؟ جدید  
17
   Spam چیست؟ جدید  
16
   بازگرداندن پیام حذف شده  
15
   گزینه Delete  
14
   پاسخ به فرستنده  
13
   ارسال مجدد یک ایمیل  
12
   کامپیوتر(2)  
11
   ارسال پیام ها  
10
   ضبط صدا  
9
   ارسال چیزهای اضافه  
8
   ارسال یک پیام  
7
   موش چگونه خط می کشد  
6
   رايانه چيست و به چه دردي مي خورد     
5
   کامپیوتر     
4
   ویندوز (Windows)  
3
   برنامه نقاشی (Paint)  
2
   چگونه با اینترنت کار کنیم؟     
1
   زنگ تفریح