دستگاه اعصاب سنج بسازید

چیزهایی که نیاز دارید

 • بوق دوچرخه(یا لامپ کوچک با سرپیچ)
 • لوله بیرونی خودکار
 • باتری قلمی(5/1 ولتی) با جای باتری
 • سیم کلفت مسی(5/1متر)
 • سیم روپوش دار نازک(یک متر)
 • چسب
 • چوب یا سینی پلاستیکی مستطیل شکل

 

طرز ساخت

 1. اگر سینی چوبی یا پلاستیکی در خانه ندارید، می توانید آن را از قنادی تهیه کنید.
 2. 30سانتی متر از سیم مسی را به صورت یک حلقه ی دسته دار در آورید(قطر حلقه بهتر است 5سانتی متر باشد) و دسته ی آن را از داخل روپوش خودکار بگذرانید و آن را با یک متر سیم به قطب منفی جاباتری وصل کنید.
 3. یک سیم هم از قطب مثبت جاباتری به بوق دوچرخه بکشید.
 4. بوق را باسیم به یک سر سیم مسی مارپیچ وصل کنید. حالا سعی کنید سیم سر حلقه ای را دور سیم مارپیچ بیندازید و سیم سر حلقه ای را بدون آنکه به سیم مارپیچ بخورد از ابتدا تا انتها بیاورید. اگر آن دو به هم بخورند صدای بوق بلند می شود.