شیرینی بادامی

راه درست کردن شیرینی

  1. دستت را خوب با آب و صابون بشوی و بعد هم خرما را بشوی
  2. پوست و هسته ی آن را جدا کن
  3. کره را مدتی از یخچال بیرون بگذار تا نرم شود.
  4. کره ی نرم شده را به خرما ها اضافه کن و خوب چنگ بزن
  5. کمی از خرماها بردار و مثل دایره کف دستت پهن کن.
  6. وسط آن کمی مغز بادوم بگذار.
  7. خرما را طوری ببند که یک گلوله درست شود.
  8. گلوله را در پودر نارگیل بغلطان.
  9. روی آن کمی خلال پسته بریز.

حالا آن را نوش جان کن.