شیرینی خرمایی

چیزهایی که لازم داری:
خرما(نیم کیلو)
مغز گردو(100 گرم)
شکر( 2 قاشق چایخوری)
کارهایی که باید بکنی:
  1. هسته خرماها را در بیاور و با دست های تمیزت ورز بده.
  2. گردوها را خرد کن.
  3. گردوهای خرد شده و شکرها را به خرماها اضافه کن.
  4. از مایه ی بدست آمده تکه های کوچک بردار و گلوله کن.
  5. شیرینی ها را داخل یخچال بگذار و بعد از یک ساعت نوش جان کن.