زنبورها آدم شناسند

زنبورها مانند خیلی از موجودات دیکر می توانند چهره انسان ها را شناسایی و آنها را به خاطر بسپارند.
این طور که دانشمندان فهمیده اند، زنبورها به محض اینکه با یک انسان مواجه می شوند، تصویر صورت او را به خاطر می سپارند. و اگر پس از گذشت یک مدت طولانی دوباره او را ببینند می توانند شخص مورد نظر را به راحتی شناسایی کنند.
این طور که پیش از این مشخص شده بود، تاکنون تصور می شد که فقط مغزهایی با حجم بزرگ می توانند
چهره را به خاطر سپرده و آنها را دوباره شناسایی کنند. اما دانشمندان آمریکایی به تازگی کشف کرده اند که
زنبورهای عسل با وجود ساختار مغزی نه چندان پیچیده می توانند این کار را به راحتی انجام دهند.
نیش زنبورهای عسل در پشت شان است و چیزی شبیه قلاب دارد؛ یعنی وقتی زنبور عسل نیش می زند، نیش از بدن زنبور عسل جدا می شود و در بدن فردی که نیشش زده، گیر می کند. بعد از آن، زنبور عسل می میرد.
اگر یک روز زنبور عسل نیشت زد. از یک نفر بخواه تا نیش را از زیر پوستت با پنس یا ناخن گیر بیرون بکشد. او باید دقت کند که جای نیش زنبور عسل را فشار ندهد؛ چون ماده سمی ای که در نیش وجود دارد، بیشتر وارد بدن می شود. نیش زنبور عسل، درد دارد و جای آن باد می کند. اگر یک دستمال نم دار یا یک کیسه یخ، روی جای نیش بگذاری. کم کم ورم آن می خوابد.
نیش زنبورهای عسل برای بعضی از افراد که به آن حساسیت دارند بسیارخطرناک است. آن ها باید فوراً به نزد پزشک بروند. به جز زنبورهای عسل ، زنبورهای دیگری هم وجود دارند. آن ها انواع کوچک و بزرگ دارند و در باغ ها و جاهای پرگل و درخت و یا هر جا که شیرینی و شکر در هوای آزاد باشد دیده می شوند و همه آنها هم نیش دارند. بزرگترین نوع زنبور، زنبور سرخ است. همه از این زنبورها خیلی می ترسند، اما نیش آن ها فرقی با نیش زنبورهای کوچک ندارد. اگر زنبورها را به حال خودشان بگذاریم و نزدیک لانه یشان نشویم، اتفاقی برایمان نمی افتد.
اما اگر آن ها را دنبال کنیم، احساس خطر می کنند و ممکن است یک یا حتی دوبار نیشمان بزنند. چون نیش آنها عکس نیش زنبور عسل، کاملاً صاف و تیز است، می توانند هر چند بار که دلشان خواست، نیشمان بزنند.
جای نیش آن ها خیلی درد می گیرد و ورم می کند. برای کم کردن درد می توانیم یک دستمال نم دار یا یک کیسه یخ روی آن بگذاریم.
نیش زنبورها وقتی خطرناک است که حواسمان نباشد و زنبور داخل دهانمان برود و دهان یا گلویمان را نیش بزند. جای نیش فوراً ورم می کند و ممکن است باعث خفگی شود. در چنین مواقعی باید فوراً پیش پزشک رفت.

.