1
  اسکینگ اشنایدر     
2
  اسب آبی  
3
  ببر  
4
  بز     
5
  پیتون زیتونی  
6
  پلنگ    
7
  تمساح  
8
  جغد    
9
  خفاش  
10
  خارپشت  
11
  خدنگ  
12
  خرس  
13
  دلفین  
14
  دایناسورها    
15
   راکن  
16
   روباه شنی  
17
   روباه مکار  
18
   زرده بر    
19
  زنبور    
20
  سنجابک  
21
  شانه دار  
22
  شتر مار  
23
  شغال  
24
  شیر   
25
  صدپای غول پیکر  
26
  فلامینگو  
27
  فیل ماهی  
28
  قزل آلای رنگین کمان  
29
   کرکس    
30
  کفش دوزک    
31
  کفشک ماهی    
32
  کِشیم  
33
  کانگورو  
34
   کروکدیل  
35
  گربۀ دم کوتاه    
36
  گربه ماهی    
37
   گرگ  
38
  گور خر   
39
  لاک پشت دریایی  
40
  لاک پشت لاک چرمی  
41
  لوس مار  
42
  مارمولک  
43
  ماهی کور  
44
  موریانه  
45
  مورچه  
46
   نوتریا    
47
  وال کوسه    
48
   یوزپلنگ    

*یشتر بدانیم*

24
  طوطی دریایی جدید  
23
  دم مارمولک جدید  
22
   تولد دوم جدید  
21
  راه فرار جدید  
20
   خار خارپشت  
19
  پروانه طاووسی  
18
   بچه های زنبور  
17
  کدام پرندگان باهوش ترند؟  
16
   پرنده نقاش  
15
  نوک و منقار  
14
   قورباغه ی شیشه ای  
13
  اردکها چگونه پارو می زنند؟  
12
   بچه های آفتاب پرست  
11
  زندگی پشه ای  
10
   آیا پرندگان باهوش اند؟  
9
  بوی خوب  
8
  پنهان شدن از خطر  
7
   آواز پرندگان  
6
   نیش مورچه  
5
   نیش زنبور  
4
   گربه ی چاق  
3
   آفرینش حیوانات  
2
   آیا وجود دوتا جوجه در یک نخم مرغ ممکن است؟  
1
  آیا ماهی ها می خوابند؟