گربه ی چاق

هوا سرد شده بود مریم متوجه شده بود که گربه ی آنها خیلی چاق شده است.او پیش مادرش رفت و گفت
به گربه چه غذایی داده اید که ای قدر چاق شده است؟ مادرش گفت عزیزم گربه چاق نشده است ولی چون هوا سرد است موهای بدنش را پف داده است تا هوا را در نزدیکی بدنش نگه دارد. هوا بین موهای گربه نمی گذارد گرمای بدنش به خارج برود و حیوان گرم می ماند . این مسئله برای مریم خیلی جالب بود و می خواست در این مورد بیش تر بداند مادر گفت: گرما از بعضی مواد مانند مس به راحتی می گذرد از این مواد برای ساختن دیگ و قابلمه استفاده می کنند . زیرا گرمای اجاق راحت به مواد برسد و آن ها را می پزد اما گرما از بعضی مواد مانند دسته قابلمه به راحتی نمی گذرد. اگر دستمان به دیگ روی اجاق بخورد می سوزد ولی دسته های آن دستمان را نمی سوزاند لباس های پشمی و پوستی زمستان هم نمی گذارد گرمای بدن به خارج برود و ما را گرم نگه می دارند.