لاک پشت دریایی

  لاک پشت سبز یک جور لاک پشت دریایی است. این را می توان از شکل دست ها و پاهایش فهمید. لاک پشت های دریایی مانند لاک پشت های بیابانی ناخن ندارند؛ مثل ماهی ها باله دارند. معلوم است که این طوری بهتر شنا می کنند. لاک پشت های دریایی برای تخم گذاری به ساحل می آیند. آنها پس از پیدا کردن یک محل مناسب و امن، گودالی نیم متری در زمین می کنند و تخم هایشان را در آن می ریزند. سپس روی گودال را می پوشانند. جزیره ی قشم یکی از مکانهای مناسب برای تخم گذاری لاک پشت های دریایی است. بچه لاک پشت ها پس از دو ماه (45 تا 75 روز) از تخم در می آیند. از بین صد تخمی که هر لاک پشت می گذارد، تنها تعداد کمی به لاک پشت تبدیل می شوند. برخی از تخم ها را حیواناتی مانند روباه که قدرت بویایی قوی دارند، پیدا می کنند و می خورند. روباه علاقه ی زیادی به خوردن تخم لاک پشت دارد. خوش بختانه اهالی جنوب، برای جلوگیری از نابودی لاک پشت ها چندین سال است که از خوردن آن جلوگیری می کنند. بچه لاک پشت ها، همین که از تخم بیرون می آیند، به سوی دریا به راه می افتند. البته بعضی از آنها در راه گم می شوند و از شکم پرنده ها یا حیواناتی مثل سگ سر در می آورند. (امروزه تعداد لاک پشت های دریایی کم شده است و اگر از آنها مراقبت نشود،از بین خواهند رفت. چند سالی است که گروهی از علاقه مندان، در جزیره ی قشم تلاش می کنند تا از نابودی این جانوران زیبا جلوگیری کنند.