روباه مکار

حیله گر یا باهوش؟
در داستان ها به روباه مکار می گویند. اما به جای مکار باید به آن«باهوش» گفت. گاهی روباه برای شکار غذای خود کارهای هوشمندانه ای می کند. مثلاً با چشمان بسته، دهان باز و زبان بیرون افتاده بر روی زمین دراز می کشد؛ درست مانند یک روباه مرده! پرندگان با یدن روباه برای خوردن لاشه پایین می آیند و سپس روباه با یک حرکت ناگهانی آن ها را شکار می کند.