وال کوسه بی خطر !

شاید نتوانید حدس بزنید که این حیوان با آب دهان عجیب و غریب وبدن خال خالش یک کوسه است ؟ اما باور کنید این حیوان یک نوع کوسه ماهی است. نام این کوسه«وال کوسه» یا «کَر کوسه» است. این کوسه در خلیج فارس و دریای عمان زندگی می کند و سالهای قبل داخل رود کارون نیز می آمد. اما در سالهای اخیر دیگر دیده نشده است. این کوسه ماهی، بر خلاف تصوری که از کوسه ها وجود دارد، علاقه ای به غذاهای بزرگ ندارد و مانند نهنگ ها از موجودات ریز داخل آب تغذیه می کند.