فیل ماهی

ماهی های زیادی در دنیا وجود دارد که عمرشان به یک سال هم نمی رسد. ولی در دریای خزر نوعی ماهی خاویاری به اسم فیل ماهی زندگی می کند که تا 120سال هم عمر می کند! یک فیل ماهی در این سن و سال، حدود 5/1 تن(1500 ) وزن دارد. بسیاری از فیل ماهی ها به خاطر خاویار گران قیمتی که در شکم دارند، خیلی زودتر از رسیدن به 120 سالگی کشته می شوند. در سالهای اخیر کشورهای اطراف دریای خزر(از جمله ایران) برنامه هایی را برای حمایت از این ماهی اجرا کرده اند چندماه پیش ماهی گیران شمالی، یک فیل ماهی صید کردند که طول آن 11 متر، یعنی به اندازه یک آپارتمان سه طبقه بود.