کرکس مصری

این پرنده زیبا کرکس مصری نام دارد. این کرکس ها در بخش غرب و جنوب کشورمان زندگی می کنند. کرکس ها رفتگران طبیعت هستند. آنها با خوردن لاشه ی حیوانات مرده از الودگی طبیعت و گسترش بیماری ها پیشگیری می کنند. نگران نباشید. خودشان بیمار نمی شوند؛ چون در معده و روده ی آنها موادی وجود دارند که غذای آن ها را ضدعفونی می کند.