گور خرهای واقعی

خیلی ها وقتی اسم گور خر  را می شنوند یاد جانورانی با بدن راه راه می افتند. اما آن ها گور خر یا خرهای صحرایی نیستند؛ گور اسب یا اسبهای وحشی هستند. گور خر واقعی روی بدنش فقط یک خط دارد که بر پشتش کشیده شده است. عکسی که می بینید یک گور خر واقعی را نشان می دهد . این گور خر تنها در ایران زندگی می کبد برای همین به آن گور ایرانی گفته می شود. پوست گور خر های ایرانی نارنجی است و همه ی آنها در قسمت کف دست هایشان یک لکه سیاه شبیه به قلب دارند. گورها عادت دارند خودشان را مانند الاغ ها در خاک بغلتانند. این کار به پاکیزگی بدنشان کمک می کند .نسل این جانور به دلیل شکار بیش از حد و از بین رفتن محل زندگی در خطر نابودی است.