بز نخستین حیوان اهلی

بز اولین حیوانی است که بشر توانست آن را اهلی کند. زمان اهلی شدن بز، به 9 تا 11 هزار سال پیش، یعنی هزار سال زودتر از اهلی شدن گوسفند بر می گردد. پژوهشگران می گویند این حیوان، احتمالاً برای اوّلین بار در فلات ایران اهلی شده است

3000 جور بز
امروزه بیش از 3000 گونه بز اهلی در جهان شناخته شده است. بزها فایده های زیادی دارند. ما از شیر، گوشت، مو، پوست، روده و حتی شاخ آن ها استفاده می کنیم. بعضی از نژادها برای تولید کرک و مو، بعضی برای تولید شیر و بعضی هم برای تولید گوشت مناسب تر هستند.
این حیوان در مقایسه با گوسفند، در شرایط  سخت و نامساعد، بهتر می تواند زندگی کند. به همین دلیل در مناطق گرمسیری اهمیّت خاصّی دارند. البتّه در آب و هوای گرم، ظاهراً بزهای شاخدار بیشتر از بزهای بی شاخ عمر می کنند.

مکان نگه داری از بزها
بزها باید پناهگاهی داشته باشند که بتوانند از باران و هوای بسیار گرم و بسیار سرد در امان بمانند. اگر سرپناه بز ، سقفی فلزی دارد، باید به سقف آن رنگ سفید زده شود تا نور خورشید را برگرداند و نگذارد هوای داخل، خیلی گرم شود. در ضمن هوا همیشه باید تازه و تمیز باشد. بزها از جنب و جوش بسیار لذت می برند و دوست دارند به هر طرفی بدوند. برای هر بز باید فضایی به اندازه ی 5/2 متر مربع در نظر بگیریم. یعنی در یک اتاق 10 متری، تنها 4 بز می توان نگه داشت. پرچین هایی که برای نگه داری بزها ساخته می شود ، باید5/1 تا 2 متر ارتفاع داشته باشد تا بزها نتوانند از روی آن بپرند.

بزهای ایران
در کشور ما استان های ، فارس و خراسان در پرورش بز اول هستند. معروف ترین نؤاد بز در ایران بز کرمان است. در کرمان دو گونه بز معروف وجود دارد: بز افشاری و بز بومی. بز افشاری بیشتر قوی هیکل و سیاه است و شیر مرغوبی دارد. بز بومی که بز حومه یا بز کرکی نیز گفته می شود، موهایی ظریف و خیلی نرم دارد.