مارمولکی به اسم لوس مار

همه ی ما مارمولک دیده ایم . وقتی اسم مارمولک می آید به یاد جانوری با 4 دست و پا می افتیم این تصور از مارمولک صد در صد درست نیست چون مارمولک هایی وجود دارند که دست و پا ندارند. یک نوع از این مارمولک ها که در ایران هم زندگی می کند لوس مار نام دارد. ما ممکن است آن را با مار اشتباه بگیریم؛ ولی خزنده شناسان به خوبی فرق های بین مارها ولوس مارها را می دانند اول از همه این که لوس مارها بر خلاف مارها پلک دارند. دوم اینکه آنها هم مانند مارمولک ها هنگام خطر دم خود را قطع می کنند. جالب است بدانید وقتی لوس مارها دم خود را جدا می کنند دم چند پاره می شود وهمه ی آنها با هم جست و خیز می کنند تا حواس شکارچی پرت شود حیوان بتواند فرار کند. درازی لوس مارها به یک متر می رسدگاهی هم بیشتر است. لوس ما در شمال ایران زندگی می کند. مارمولک ها چون حشره خوار هستند وحشره های موذی را شکار می کنند، برای کشاورزی خیلی مفید هستند. بودن آنها هم در خانه به دلیل شکار عقرب مفید است. در ایران حدود120 گونه مارمولک دیده شده است.