فلامینگو

پرنده صورتی مهاجر
این پرنده صورتی رنگ با پاهای بلند و منقار کج، فلامینگو نام دارد. فلامینگوها مهاجر هستند و در فصل سرد از شمال کره زمین به مناطق گرمتری مانند ایران مهاجرت می کنند. این عکس در تالاب گاوخونی گرفته شده است که در انتهای زاینده رود و در120 کیلومتری اصفهان قرار دارد.