بچه کانگورو
بچه کانگورو وقتی به دنیا می‏آید حدود یک زنبور بزرگ است و هیچ مو یا پوستی در روی بدنش وجود ندارد. بنابراین بچه‏ی کانگورو احتیاج به محلی گرم و مناسب برای نگهداری دارد.
کیسه‏ای که زیر شکم کانگوروی مادر است، جای مناسبی برای زندگی بچه کانگوروست .حتی بچه کانگورو در داخل کیسه هر وقت گرسنه می‏شود می‏تواند از شیر مادرش بخورد. وقتی بچه کانگورو به اندازه‏ی کافی بزرگ شد و توانست جست و خیز کند بیرون می‏آید و مانند مادرش زندگی می‏كند.