فسفر
فسفر نقش مهمّی در بدن دارد. در ساختمان تمام سلول ها فسفر وجود دارد؛ و بدون آن هیچ سلولی قادر به رشد نیست. خوشبختانه خدواند در بیشتر غذاها فسفر را قرار داده است؛ پس نگران نباشید. فسفر به همراه کلسیم، استخوان ها را محکم می کنند. فسفر جریان انرژی را در بدن تنظیم می کند و درد عضلات را کاهش می دهد.
گوشت، فسفر بسیار زیادی دارد. در لبنیّات (مثل پنیر و ماست) حبوبات (مثل گندم، عدس و لوبیا)، دانه هایی مثل بادام، گردو و فندق و تخم مرغ هم فسفر زیادی هست.
این ماده پس از کلسیم، زیادترین ماده ی معدنی موجود در بدن است.


• ویتامین ها و موادّ معدنی به چه دردی می خورند؟
نوشته ی مینا جعفری نژاد