کاخ چهلستون

باغ چهلستون که 67000 متر مربع مساحت دارد، در اصفهان و در دورۀ شاه عباس اول ساخته شده و در وسط آن ساختمانی باشکوه ساخته شده است. در سلطنت شاه عباس دوم، در این ساختمان، تغییرات کلی داده شده و تالار آینه، تالار 18 ستون، دو اتاق بزرگ شمالی و جنوبی تالار آینه، ایوان های دو طرف سالن پادشاهی و حوض بزرگ مقابل تالار با تمام تزیینات نقاشی و آینه کاری و کاشیکاری دیوارها و سقف ها اضافه شده است.
از قسمت های جالب و دیدنی کاخ چهلستون می توان:
1ـ سقف باشکوه نقاشی تالار 18 ستون و سقف آینه کاری تالار آینه.
2ـ ستون های عظیم تالارهای 18 ستون و تالار آینه که هریک از آنها تنها تنۀ یک درخت چنار است.
3ـ شیرهای سنگی چهارگوشۀ حوض مرکزی تالار.
4ـ تزیینات عالی طلاکاری سالن پادشاهی و اطاق های اطراف تالار آینه و تابلوهای بزرگ نقاشی تالار پادشاهی مانند شاه عباس اول در پذیرایی از «ولی محمدخان» فرمانروای ترکستان، شاه عباس دوم در پذیرایی از «ندر محمدخان» امیر ترکستان و . . .
5ـ تصویری از شاه عباس اول با تاج مخصوص و . . . را نام برد.

اما چند نکتۀ جالب:
1ـ در گذشته هنگام ساخت بناها، با استفاده از چند بیت شعر نام مکان، سازنده و سال ساخت آن را بیان می کردند و شعر را در جایی از ساختمان و یا روی کاشی می نوشتند و در ورودی ساختمان نصب می کردند. در کاخ چهلستون هم از این بیت ها وجود دارد و مشخص می کند که این ساختمان در سال 1057 هجری قمری یعنی پنجمین سال سلطنت شاه عباس دوم ساخته شده است.
2ـ با اینکه این ساختمان به چهلستون معروف شده اما در واقع ستون های آن 20 عدد است که با انعکاس عکس آنها در حوض 40 ستون می شود. علاوه بر این در ایران عدد 40 نشانه زیاد بودن چیزی است و به همین دلیل به این مکان چهلستون می گویند یعنی ستون های زیادی دارد.