17
 مسجد مقدس جمکران جدید  
16
 کاظمین جدید  
15
 آرامگاه دانیال نبی جدید  
14
 مکه جدید  
13
 مدینه جدید  
12
 نجف اشرف  
11
 حرم امام حسین علیه السلام  
10
 امامزاده محسن علیه السلام  
9
 آستان مقدس زینبیه اصفهان  
8
 امامزاده جعفریه  
7
 امامزاده اسماعیل  
6
 امامزاده شاه زید  
5
 امامزاده درب امام  
4
 آشنایی با امامزاده یحیی در همدان  
3
 شاه چراغ  
2
  قم  
1
  سوریه