اَبیانه
روستای تاریخی و زیبای اَبیانه، بین دو شهر کاشان و نطنز  (استان اصفهان) قرار گرفته است. این روستا از نطنز 45 و از کاشان 72 کیلومتر فاصله دارد.
در این روستا می توانیم آثاری از دوران هخامنشیان تا قاجاریّه را ببینیم. مردم این روستا آداب و رسوم خود، به خصوص طرز لباس پوشیدن سنّتی خود را حفظ کرده اند.
از دیدنی های این روستا به کوچه های سرپوشیده، مسجد جامع قدیمی و پنجره های بسیار زیبای آن و آتشکدۀ هاریاک می توان اشاره کرد.