عمارت عالی قاپو

قصر «عالی قاپو» در قرن یازدهم هجری و به دستور شاه عباس اول، پادشاه صفوی؛ در اصفهان ساخته شده است. در دوره صفویه به این قصر «دولتخانه مبارکه نقش جهان» و «قصر دولتخانه» می گفتند. این ساختمان 5 طبقه است که در هر طبقه تزئینات، نقاشی ها و گچبری های زیبای با طبقات دیگر متفاوت است. این قصر برای مهمانی ها و ملاقات های شاه با مهمانان و شاهان کشورهای دیگر بوده و بعد از شاه عباس هم شاهان دیگر از این قصر برای پذیرایی از مهمان هایشان اسفاده می کردند. در این ساختمان اتاقی به نام «اتاق صوت» یا «اتاق موسیقی» است. در سقف این اتاق گچبری هایی به شکل ظرف و کوزه و . . . وجود دارد. این شکل ها باعث می شده در هنگام نواختن موسیقی صدای سازها به صورت طبیعی و بدون انعکاس صدا به گوش شنونده برسد.
علاوه بر اینها قصر عالی قاپو، ایوان بزرگی دارد که در گذشته شاه در آنجا می نشسته و چوگان بازی، آتش بازی و . . . که در میدان نقش جهان برگزار می شده را از آنجا تماشا می کرده.
قصر زیبای عالی قاپو، در اصفهان و در میدان نقش جهان (میدان امام) قرار دارد.