ایران چقدر بزرگ است؟
به نظر شما ایران بزرگ تر است یا آلمان؟فرانسه چه طور؟انگلیس چه؟ نظرتان درباره ژاپن و کره جنوبی چیست؟ بله حدستان درست است ایران خیلی بزرگتر از کشورهای انگلیس، فرانسه، ژاپن، آلمان و کره جنوبی است.این پنج کشور صنعتی حتی اگر در کنار هم قرار بگیرند ، باز هم کوچکتر از ایران است.اگر مساحت کشوری مانند مقدونیه(713/25 کیلومترمربع) را هم با آن ها جمع کنید، تازه به اندازه ی ایران می شوند. می توانید خودتان حساب کنید. در جدول مساحت این پنج کشور صنعتی درج شده است.

 

ردیف

نام کشور

مساحت(کیلومتر مربع)

1

آلمان

357022

2

ژاپن

377819

3

فرانسه

543965

4

انگلیس

244100

5

کره جنوبی

99268

 

جمع

1622174

 

مساحت ایران

1648195

باز هم بزرگتر
اگر به سراغ کشورهای کوچکتر برویم، می توانیم 77 کشور را در دل ایران جای بدهیم . یعنی سرزمین ما به اندازه ای بزرگ است که اگر 77 کشور را با هم جمع کنیم، باز هم کوچکتر از کشور ما می شود. برای نوشتن اسم این کشورها به یک صفحه ی مجله نیاز داریم.

هجدهمین کشور جهان
در جهانی که ما زندگی می کنیم 232 کشور وجود دارد. در بین این کشورها، کشور ما ایران از 214 کشور بزرگتر است. به عبارتی تنها 17 کشور وجود دارد که مساحتشان از کشور ما ایران بیش تر است. این کشورها به ترتیب عبارتند از: روسیه، کانادا، چین، آمریکا، برزیل، استرالیا، هند، آرژانتین، قزاقستان، سودان، الجزایر، کنگو، گرینلند، عربستان سعودی، مکزیک، اندونزی و لیبی.

  • روسیه بزرگترین کشور جهان است. مساحت این کشور بیش از 17 میلیون کیلومتر مربع است.
  • کوچکترین کشور جهان واتیکان نام دارد که فقط به اندازه یک خانه بزرگ است. مساحت این کشور تنها 440متر مربع است؛ یعنی خانه ای با طول وعرض 22 متردر 20 متر . این کشور کوچولو در دل پایتخت ایتالیا(شهر رم) قرار دارد.
  • مساحت خشکی های جهان 149 میلیون کیلومتر مربع است. اگر دقیق تر بخواهید: 148939063 کیلومتر مربع.