کاروان سرای تاریخی مهر

کاروانسرای تاریخی روستای مهر در محور سبزوار- شاهرود در حاشیه روستای مهر قرار دارد که در روزگارهای قدیم محل استراحت کاروان های جاده تاریخی ابریشم بوده و یکی از بهترین و زیبا ترین کاروانسراهای بین راهی این مسیر شناخته می‌شود. مصالح این اثر که مربوط به‌دوران قاجاریه است، از آجر، ملات گل و گچ و تزئینات آن به‌صورت آجری نیم دایره است. طاق ها و قوس‌های آن نیز جناقی و هلالی است و دارای هشتی ، حیاط مرکزی ، اصطبل‌های شرقی و غربی و یک محل شاه‌نشین است.