پل دزفول
قدیمی ترین پل قابل استفاده در جهان

پل دزفول قدیمی ترین پل جهان است که هنوز هم مردم و وسائل نقلیه از روی آن عبور می کنند. این پل 1500 سال پیش، یعنی در دوره ساسانیان به دست اسیران رومی ساخته شد وقتی که شاهپور اول پادشاه ساسانی فهمید، برخی از اسیرانش مهندس هستند و تجربه ساختن پل را دارند به آن ها گفت:«اگر پل محکمی بر رودخانه ی «دز» بسازید تا دو طرف شهر به هم وصل شود شما را آزاد می کنم.» با ساخته شدن این پل اسم شهر دز پل (یا به زبان محلی دزپیل) گذاشته شد که به تدریج به دزفول تغییر کرد. این پل یکی از آثار تاریخی مهم ایران است که با شماره 84 در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است. این پل چند بار بازسازی شده است.