بند فریمان

 

بند یا سدّ فریمان، در 85 کیلومتری مشهد و در 10 کیلومتری جنوب شهر فریمان بر روی رودخانه ی فریمان بسته شده است.
این سد یکی از مشهورترین و با ارزش ترین آثار دیدنی و تاریخی فریمان است که شیوه معماری و چگونگی ساختمان سدّ، موجب شگفتی بینندگان می شود.

زمان دقیق احداث بند قریمان مشخّص نیست. برخی می گویند این بند ابتدا هزار سال پیش تا ارتفاع 4 متری ساخته شده است و سپس در زمان صفویان ارتفاع آن را به 20 متر رسانده اند.
تا چند سال پیش، از آب این سدّ، برای تولید برق استفاده می کردند.