تخت جمشید

 

 

تخت جمشید بنای عظیمی است که در دامنه ی کوه رحمت در شمال شهر مرودشت قرار دارد. ساخت تخت جمشید یا پرسپولیس 2500 سال قبل به دستور داریوش هخامنشی آغاز شد و تکمیل آن 120 سال طول کشید. از پلکان ورودی دوطرفه که بالا برویم به دروازه ی ملل وارد می شویم از طریق محوطه ای به کاخ آپادانا می رسیم که بزرگترین کاخ تخت جمشید است. بر روی دیواره های خارجی این کاخ نقش های مختلفی به چشم می خورد. مهم ترین آن ها نقش هدیه آوران است که در آن نمایندگانی از 23ملت مختلف هدایایی برای داریوش آورده اند. تخت جمشید چندین کاخ دیگر هم دارد از جمله: کاخ تچر که بلندترین کاخ تخت جمشید است و به دلیل صیقلی و شفاف بودن سنگ های این کاخ به تالار آیینه معروف است. کاخ صد ستون دومین بنای بزرگ تخت جمشید در شرق آپادانا واقع شده است. تخت جمشید نامی است که مورخین اسلامی بر این مجموعه نهادند.نام اصلی این مکان پارسه یا به قول یونانیان پرسپولیس بوده است. کتیبه های موجوددر تخت جمشید به خط میخی و به سه زبان پارسی باستان، عیلانی، بابلی است که شرح ساختن تخت جمشید اعتقادات مذهبی و شیوه تفکر شاهان هخامنشی در آن نوشته شده است تخت جمشید پس از 190 سال آبادی 2350 قبل توسط اسکندر مقدونی به آتش کشیده شد

.