حسنی تو خواب و رؤیا
رفته به دور دنیا

(قسمت دوم)

حسنی کجاست؟ تو کشور «فرانسه»
همونجایی که دیدنش یا شانسه
«پاریس» و «برج ایفل» رو که گشتی
برو به «نیس» بشو سوار کشتی
حسنی کجاست؟ تو کشوری قشنگه
قشنگترین ولایت فرنگه
یه شهر بی نظیر اون رو آبه
«ونیز» قشنگ تر از خیال و خوابه
تو هم اگر میای به «رُم» بفرما
تو کشور قشنگ «ایتالیا»
حسنی کجاست؟ رسیده «انگلستان»
تو شهر «لندن» تو شهر باران
حسنی حالا تو کشور «هلند»
رو آسیاب آبی بلند
چه لاله های رنگارنگی داره
مناظر سبز و قشنگی داره
حسنی کجاست؟ می خواد بره دور دورا
می خواد بره به قاره «آفریقا»
چه مردماش سیاه و تیره رنگه
چه بچه هاش بامزه و قشنگه
حسنی حالا نشسته توی صحرا
تو صحرای بزرگ و داغ «سینا»
تو قصر کنار «فرعون» و «ابوالهول»
تا قبر فرعونو دیدی نشی حول!

شاعر :آزاده آشیان