مالدیو (Maldives):جزایر مالدیو در اقیانوس هند و در جنوب غربی هند قرار دارند و با داشتن مساحت 298 کیلومتر مربع کوچکترین کشور آسیا است. پایتخت مالدیو ماله (یا مالی) و واحد پول این کشور روفیه مالدیو و زبان رسمی آنان دیوهی (شاخه ای از زبان هند و اروپایی) است. جمعیت مالدیو نزدیک به 400 هزار نفر می باشد.
این کشور به طور متوسط فقط یک و نیم متر از سطح دریا بالاتر است. حدود یک سوم جمعیت کل کشور در پایتخت زندگی می کنند. دین رسمی این کشور اسلام است.
در حال حاضر مهمترین منبع درآمد مالدیو صنعت گردشگری می باشد.


پرچم


نماد ملی