سنت کیتس و نویس (St Kitts and Nevis)فکر می کنم تا امروز متوجه شده باشید که کوچکترین کشورهای جهان معمولاً جزیره ای هستند. و علاوه بر این کشورهایی هستند که قبلاً جز کشور دیگری بوده اند و بعدها مستقل شده اند. کشور «سنت کیتس و نویس» نیز یک کشور جزیره ای است که از 2 جزیزه تشکیل شده و حدود 51 هزار نفر جمعیت و 261 کیلومتر مربع مساحت دارد. همان طور که اشاره شد کشورهای کوچک تا قبل از این بخشی از یک کشور بزرگتر بوده اند، این کشور نیز جز بریتانیا بوده که توانسته در سال 1983 مستقل شود.
واحد پول این کشور دلار و پایتخت آن باسه‌تر است. مردم این کشور به زبان انگلیسی صحبت می کنند و 90 درصدشان سیاه پوست هستند. نکته جالب درباره این کشور نحوه نامگذاری آن است؛ این کشور توسط «کریستف کلمب» کشف شده است و به همین دلیل در ابتدا نام آن را با توجه به نام کاشف آن «سنت کریستوفر» گذاشته اند که بعدها به مرور زمان برای کوتاه سازی به سنت کیتس تغییر کرده است. مهمترین منبع درآمد این کشور صنعت گردشگری، کشاورزی و صنایع سبک (مانند لوازم منزل، لوازم محل کار، لباس و . . . ) و مهم ترین صادرات این کشور «شکر» است.
پرچم


نماد ملی


نقشه